חיסכון לכל ילד

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

חיסכון לכל ילדעד שנת 2017 מקובל היה שתוכנית חיסכון עבור הילדים הינה מוצר פיננסי וולונטרי – כלומר ההורים מחליטים האם לפתוח חיסכון או לא. אך החל מראשית 2017 נפל דבר. החלטה ממלכתית הביאה לכך שלכל ילד או ילדה בישראל שגילם למטה מ-18 שנים תיפתח תוכנית חיסכון באופן אוטומטי.

ההפקדה לתוכנית תהיה מתוך הסכום המגיע להורים כ"קצבת ילדים". כך, למעשה דואגת המדינה לכך שלכל ילד יהיה עם הגיעו לגיל בגרות סכום נאה שיוכל לשמש אותו לכל מטרה בה יבחר. יש לציין שלהורים אין זכויות בחיסכון ואין הם מורשים למשוך את הכסף למעט במקרים חריגים ביותר.

כמה חוסכים

סכום החיסכון החודשי שנקבע בתוכנית "חיסכון לכל ילד" עומד על סך של 50 ₪ בחודש. גם אם סכום זה נשמע צנוע למדי, הרי שלאורך זמן הסכום הולך ותופח. בנוסף, יש לזכור שמדובר בחיסכון שנושא רווחים (ריבית נקובה או תשואה). זאת ועוד, הוחלט שהורים החפצים בכך יוכלו להגדיל את סכום החיסכון.

עד כמה ניתן להגדיל את הסכום שחוסכים בכל חודש? ניתן להוסיף עוד חמישים שקלים. כיצד מבצעים את ההגדלה? זה פשוט – פונים לביטוח לאומי ומורים להם להכפיל את הוראת הקבע החודשית. הסכום הנוסף לא מקוזז מהמשכורת או מחשבון הבנק של האם או האב. התוספת מקוזזת אוטומטית מתוך קצבת הילדים המגיעה להורים מדי חודש.

היכן חוסכים

הורים שאינם מעוניינים להחליט היכן תפתח תוכנית החיסכון עבור ילדיהם יוכלו להשאיר את ההחלטה בידי ביטוח לאומי. באופן אוטומטי, תפתח עבור הילד תוכנית בבנק שדרכו משולמת קצבת הילדים.

אך זוהי ברירת מחדל עדיפה פחות. הדרך העדיפה היא שההורים יחליטו עבור הילד באיזה גוף פיננסי ינוהל החיסכון ויותר מכך – לאיזה מסלול של חיסכון יופנה הכסף. מדוע זה חשוב? מכיוון שהרווח, ריבית או תשואה, אינם אחידים לכל החוסכים. זה תלוי בגיל הילד (כלומר בתקופת החיסכון) וגם במסלול שנבחר.

במידה ובחורים שהתוכנית תנוהל בבנק, ניתן להפנות את החיסכון למסלול של ריבית קבועה ללא הצמדה ויש גם מסלול דומה אך בתוספת הצמדה. מסלול נוסף הינו מסלול ריבית משתנה. במידה ומחליטים להפקיד לקופת גמל, החיסכון לא ינוהל בבנק ולא תשולם ריבית. יתקבל רווח שנגזר מביצועי הקופה ואופן ניהולה ועל פי רמת הסיכון שנבחרה. ניתן לבחור קופה ברמת סיכון נמוכה, בינונית או גבוהה.

מתי ואיך מושכים

על מנת למשוך את הכסף, לאחר שימלאו לילד 18 שנים – יש להעביר הוראת משיכה חתומה לגוף הפיננסי שבו בחרתם לצורך ניהול החיסכון. על הילד לחתום על הוראת המשיכה וכך גם על הוריו. במידה ומושכים את הכסף מגיל 21 ואילך, אין צורך בחתימה של ההורים.

ראוי להוסיף שכאשר ימלאו לילד בשעה טובה 18 שנים, יוענק לו בונוס התמדה בסך 500 ₪ שיתווסף לסכום שהצטבר בחיסכון. בונוס נוסף, בסכום דומה של 500 ₪ יוענק למתמידים שיבחרו שלא למשוך את הכסף שנצבר בגיל 18 וימתינו לצורך משיכה עד לגיל 21 שנים. ומה קורה אם לא מעוניינים למשוך את החיסכון?

במידה והחיסכון מנוהל בקופת גמל, ניתן יהיה להמשיך לחסוך ללא מגבלת זמן. ניתן לחסוך גם לאורך שנים ואף לבחור שלא למשוך את הכסף עד גיל הפנסיה. מי שימתין לגיל פרישה מעבודה יוכל למשוך את החיסכון כקצבה חודשית הפטורה מתשלום מס. זה המקום לציין שבכל משיכה מוקדמת יותר, ישולם מס רווחי הון בגין הרווח שהצטבר (בדומה למקובל בתוכניות חיסכון רגילות). בכל מקרה – קרן החיסכון לא מחויבת במס.

עוד בנושא:

זכויות במוסדות להורים לילדים בעלי מוגבלויות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

המרכז להתפתחות הילד

אתר המרכז להתפתחות הילד הוקם במטרה  להעניק לכם הגולשים אפשרות ללמוד ולמצוא תשובות לכל מה שקשור לנושא- התפתחות הילד בגילאים השונים ועד לבגרותו.

אז מה היה לנו בכתבה:

דילוג לתוכן