מהן זכויות התלמידים בית הספר היסודי?

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

זכויות תלמידים בבית ספר יסודי
זכויות תלמידים בבית ספר יסודי

בדומה לרוב מדינות העולם, גם מדינת ישראל קבעה זה מכבר כי כל ילד שהינו תושב ישראלי מחויב לפקוד את ספסל הלימודים, וזוהי מחויבותם של הוריו לשלחו לבית הספר, כאשר הימנעות מכך מהווה עבירה פלילית, ועילה לנקיטת צעדים משפטיים חריפים כנגדם. ניתן לומר בהקשר זה, כי בימינו, ההליכה לבית ספר נעשתה שגרת חיים עבור רובם המוחלט של ילדי ישראל, וזאת למעט מקרים חריגים ביותר.

יחד עם זאת, ובמטרה להבטיח כי שהותם של הילדים בבית הספר אכן תנוצל בצורה הטובה ביותר, החוק בישראל מכיר בעובדה שיחד עם החובה לפקוד את ספסל הלימודים, לתלמידי בית הספר קיימות גם מספר זכויות, אשר לא ניתן לרמוס או לפגוע בהן.

השימור וההגנה על זכויות אלו, שהינן מאבני היסוד של מערכת החינוך, מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע לתלמידי בתי הספר היסודיים, אשר מפאת גילם נדרשים לתשומת לב מיוחדת, מה שבא לידי ביטוי גם במסגרת נהלי משרד החינוך.

מהן זכויות התלמידים בית הספר היסודי?

  • הזכות לשוויון – כל תלמיד, ללא קשר לגילו, מינו, מוצאו העדתי או צבע עורו, זכאי ליהנות מיחס שוויוני ומכבד מטעם מוריו, וזאת תוך שלילת כל סוג וצורה של אפליה. עיקרון זה גם מחייב את סגל בית הספר להתערב במידה והתלמיד סופג יחס זה מצד תלמידים אחרים, ולא דווקא מטעם הסגל החינוכי.
  • הזכות לבריאות – כל תלמיד זכאי ללמוד בסביבה בריאה ובטוחה, וכן זכאי ליהנות ממעקב שוטף אחר בריאותו מצד איש צוות רפואי מוסמך. במידה והתלמיד סובל מקושי בריאותי מאובחן, הוא ייהנה מתוכנית בריאותית מותאמת אישית למצבו הרפואי,  וזאת כל עוד הדבר אפשרי. כמו כן, המוסד החינוכי מחזיק באחריות מלאה בגין כל תאונה אשר אירעה במהלך שהייתו של הילד במוסד, וזאת ללא צורך בהוכחת מחדל מצד גורמי המוסד.
  • הזכות להשתתפות – כל תלמיד זכאי ליהנות מהסבר מלא אודות נהלי המוסד החינוכי בו הוא לומד, וזאת בשפה ברורה ונהירה. בנוסף, ובגילאים המאוחרים יותר, כל תלמיד רשאי להצביע בבחירות למועצת תלמידים, אשר תייצגו בפני הנהלת המוסד בנושאים שונים.
  • הזכות לכבוד ולפרטיות – כל תלמיד זכאי ליהנות מיחס מכבד מטעם צוות בית הספר. כמו כן, כל תלמיד זכאי להגנה מלאה על פרטיותו, כאשר מידע אודות מצבו הלימודי של התלמיד יכול להימסר אך ורק להוריו של התלמיד, או לאפוטרופוס החוקי.
  • הזכות להגנה מפני אלימות – כל תלמיד זכאי לשהות וללמוד בסביבה בטוחה מאלימות, הן מצד הסגל והן מצד תלמידים אחרים. זוהי חובתו של הסגל החינוכי לאכוף זאת.
  • הזכות לענישה מידתית – גם במידה והתלמיד ביצע עבירת משמעת, על הענישה להיעשות בצורה מידתית ביחס להפרה, ותוך מתן הסבר ברור לתלמיד אודות מהות הענישה. נוסף לכך, יש לאפשר לתלמיד להביע את עמדתו ביחס למקרה, וזאת באופן חופשי ככל הניתן.

יש להבהיר בהקשר זה, כי בשום מקרה, ובשום מצב, אין להעניש תלמיד באמצעות שימוש באלימות פיזית או מילולית כנגדו. כמו כן, אין לפגוע בציוני התלמיד בגין התנהלות משמעתית לא תקינה.

  • משקל תיק בית הספר – בהתאם לחוזר מנכ"ל, תלמידי כיתות א' וב' רשאים לשאת ילקוט אשר משקלו אינו עולה על 2 ק"ג. תלמידי כיתה ג' עד כיתה ו' רשאים לשאת ילקוט במשקל עד 5 ק"ג.
  • תלמידים לקויי למידה – תלמידים אלו זכאים ליהנות משורה של הקלות והתאמות במסגרת לימודיהם, ובין היתר במסגרת הבחינות אליהן הם ניגשים. בנוסף, קיימות זכויות לילדים בעלי צרכים מיוחדים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

המרכז להתפתחות הילד

אתר המרכז להתפתחות הילד הוקם במטרה  להעניק לכם הגולשים אפשרות ללמוד ולמצוא תשובות לכל מה שקשור לנושא- התפתחות הילד בגילאים השונים ועד לבגרותו.

אז מה היה לנו בכתבה:

דילוג לתוכן