המרכז להתפתחות הילד

מהו אבחון דידקטי?

סליידר2במסגרת של אבחון דידקטי נבדק הילד שלגביו נתגלה החשש ללקויות למידה. את האבחון עורך בעל מקצוע מתחום הדידקטיקה ובו הוא מנסה לגלות אם קיימות לקויות למידה, ומסווג אותן לקבוצות מסוגים שונים.

אבחון דידקטי בודק את יכולות הילד בכל תחומי הלמידה והקוגניציה, כגון יכולת קריאה, כושר הבנת הנקרא, יכולת הכתיבה, כישורי החשיבה ועיבוד המידע, כושר ההתארגנות ויכולת הזיכרון.

כמו כן, במסגרת האבחון נבדק גם הצד ההתנהגותי והרגשי של הילד שמושפע רבות מיכולותיו הלימודיות.  אבחון דידקטי נערך על מנת שיוכלו לאתר את הסיבות לכישלונות הילד בלימודים, ובעזרתו מתאפשרת בניית תכנית לימודית מתאימה כדי שיקבל כלים כיצד למצות את היכולות שלו בלימודים וכיצד להגיע להישגים טובים יותר.

מטרתו של האבחון

את האבחון הדידקטי עורכים למען מטרה אחת והיא לאמת או לשלול את העובדה שקיים חשד מסוים לגבי יכולות לימודיות. מטרת האבחון היא איתור קשיים ויצירת דרך מסוימת לטיפול בכל הקשיים שאותרו.

אבחון דידקטי הוא למעשה הבסיס לבניית תכניות לילד או לשיפור אלו שכבר קיימות, והכול במסגרת בית ספרית. אם אכן התגלו קשיים לימודיים במסגרת האבחון, הילד יכול לקבל התאמות מיוחדות למבחנים (הארכת זמן, מבחן בעל פה ועוד) בכדי למצות עד כמה שניתן את כל היכולות שלו, למרות הקשיים שישנם ויחד איתם.

מה נבדק באבחון?

במסגרת אבחון דידקטי נבדק אופן תפקודו של הילד בתחום הלימודים באמצעות מיומנויות יסוד:

במסגרת אבחון דידקטי נבדקים התפקודים הקוגניטיביים של הילד שמהווים את הבסיס ללמידה:

תהליך האבחון

אבחון דידקטי נערך על ידי איש מקצוע מתחום הדידקטיקה שמשרד החינוך הסמיכו לכך. אורך האבחון הוא בין 4 ל- 6 שעות ומתחלק במספר מפגשים, הכול בהתחשב בצורכי הילד.

המאבחן משתמש בכלי הערכה ומדידה שונים שמספקים מידע לפי תחומים. תוצאות המבחנים משוות לאלה שבנורמה. ילד בעל לקויות למידה צריך לעבור אבחון חדש בכל חמש שנים, מכיוון שהאבחונים תקפים רק לתקופה זו.

עם תום האבחון, המאבחן מסיק מסקנות ובהן נקודות החוזק והחולשה של הילד, וכותב המלצות לטיפול כיצד להתמודד עם קשיי הילד. כל הממצאים ניתנים להורי הילד.

תוצאות האבחון

מסקנות האבחון מוגשות לבית הספר בו לומד הילד, שם מוקמת וועדה עם צוות מורים ועם הנהלת בית הספר. תפקיד הוועדה הוא לאשר את יישומן של ההמלצות מהאבחון, ועל בית הספר לפעול על פי כל ההתאמות הנדרשות.

בעזרת אבחון דידקטי ניתן לאתר בעיות כגון דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה ועוד.

Exit mobile version